Strona główna

Podstawa prawna i zadania Dzielnicy

Podstawa prawna:

  • Uchwała nr 902/XXXVIII/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie zniesienia w Mieście Lublin Osiedla Ponikwoda, utworzenia w Mieście Lublin Dzielnicy Ponikwoda oraz nadania statutu Dzielnicy Ponikwoda
  • zmieniona uchwałą: 626/XXIX/2009

Statut:

  • Uchwała nr 626/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego w sprawie nadania statutu Dzielnicy Ponikwoda (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego nr 2009.65.1595 z dnia 2009.06.02)
  • Uchwała nr 879/XXXVI/2009 z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do uchwały nr 626/XXIX/2009 z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie nadania statutu Dzielnicy Ponikwoda​
  • Uchwała nr 812/XXXII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku do uchwały nr 626/XXIX/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie nadania statutu Dzielnicy Ponikwoda (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego 2013.3437 z dnia 2013.07.12)

Dzielnica jest jednostką pomocniczą Miasta a Rada Dzielnicy jest jej organem uchwałodawczym i kontrolnym. Organem wykonawczym Dzielnicy jest Zarząd Dzielnicy.